Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-22-ПР-1/2012 г.

Сряда, 12 Декември 2012 22:00

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР-1/2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка


От тук може да изтеглите пълния текст на решението