Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-03-ПР/2008 г.

Понеделник, 07 Януари 2008 02:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 03 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за строителство на “Търговски център” местоположение: Община Сандански, землище на  гр. Сандански, местност “Соколовец”, имоти № 000742 и № 000743

От тук може да изтеглите пълния текст на решението