Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-09-ПР-01/2013

Понеделник, 15 Април 2013 23:00

Р Е Ш Е Н И Е №  БД-09-ПР-01/2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка


От тук може да изтеглите пълния текст на решението