Архив Прекратени процедури

36-АПК/2020

Сряда, 23 Декември 2020 15:58

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 36-АПК/2020 г.

Прекратявам административното производство за разширение на инвестиционно предложение (ИП) за „Магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз, автомивка, и сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.237.14 (образуван от поземлени имоти с идентификатори 56126.237.55 и 56126.237.54) и поземлен имот с идентификатор 56126.237.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението