Решения по ОВОС

БД - 01/2014 г.

Петък, 03 Октомври 2014 15:50

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2014 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М Осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на спортно-тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и екотуризма в поземлен имот №134016, местността „Белмекен", землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград"

възложител: Х.Ц.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Обява за взетото решение е публикувана на 07.10.2014 година в бр. 232 на в. "Струма"