Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Понеделник, 17 Декември 2018 16:50

Възложител: В. Н. Г.

Инвестиционно предложение:“Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.314.4 и поземлен имот с идентификатор 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на въздушен ел.провод“

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 17.12.2018 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложениеза “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.314.4 и поземлен имот с идентификатор 02693.314.14, местност „Агова круша“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на въздушен ел.провод“ с възложител В.Н.Г.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27378 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 18.12.2018 г до 31.12.2018 г.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..