Архив информация за ИП - 2018 г.

Съобщение за достъп до информация по Приложение № 2

Вторник, 20 Ноември 2018 15:07

Възложител:„ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 20.11.2018 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.600.273 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „ИСА ЕВРО КОМЕРС“ АД

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27379 и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 21.11.2018 г до 04.12.2018 г.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..