Новини

30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз

Четвъртък, 12 Май 2022 11:45

1w

По случай отбелязването на 30-годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“, който е на 21 май 2022 г., в два поредни дни на 09.05.2022 г. и 10.05.2022 г. ученици от Основно училище „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила и от Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Кочериново посетиха защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици – част от създадената Европейска екологична мрежа „Натура 2000“ в България.

 

 

 

По време на посещението, оборудвани с бинокли, децата „се срещнаха“ с обитателите на защитената зона. Научиха как защитената зона допринася за опазването на гнездящия тук световно застрашен вид Ливаден дърдавец (Crex crex) и е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за Белия щъркел (Ciconia ciconia), които и за Червеногърбата сврачка (Lanius collurio).

Заниманията на открито с орнитологична тематика бяха незабравими. Проведените на място практически демонстрации по маркиране на птици с орнитологични пръстени, вземане на проби и събиране на данни за съответния екземпляр, предизвикаха голям интерес. Благодарим за това на доц. д-р Петър Шурулинков.

 

4w   5w