Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

Вторник, 26 Февруари 2019 13:23
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
„ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

№ 01-РД-207-4/19.02.2019 г.

 действащ