Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„БЕЛЛА ДРЕС “ АД

Понеделник, 25 Юни 2018 15:00
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут

„БЕЛЛА ДРЕС “ АД

№ 01-РД-487-0/22.06.2018 г.

 действащ