Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ПАЧКА МЕТАЛ” ЕООД

Четвъртък, 24 Ноември 2016 16:35
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
„ПАЧКА МЕТАЛ” ЕООД

№ РД-372–1/23.11.2016 г.

 действащ