Регистрационни документи за дейности с отпадъци

„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

Вторник, 07 Март 2017 10:53
Наименование на фирмата Регистрационен документ Статут
„ПИРИН ПЕЛЛЕТ“ ЕООД

№ РД-362–3/01.03.2017 г.

 действащ