Регистър на разрешителните

“КИОГ” ЕООД

Сряда, 26 Февруари 2014 13:10
Наименование на фирмата Разрешение за дейности с отпадъци Решение за изменение и допълнение Решение за продължаване на срока Решение за прекратяване
“КИОГ” ЕООД  

№ 01-ДО-278-0 от 21.02.2014 г.