Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-359-1 от 16.10.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Четвъртък, 26 Октомври 2017 14:54

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-359-0  от 01.07.2015 г. на ЕТ„Меил Комерс – Илиян Тодоров“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението