Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-285-2/2017 г. за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци

Петък, 18 Август 2017 12:51

Решение : № 01-ДО-285-2 от 11.08.2017 г. за прекратяване действието разрешение за дейности с отпадъците на „РЕСТИЙЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението