Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-253-1/2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ

Петък, 18 Август 2017 12:38

Решение: № 01-РД-253-1/11.08.2017 г. за отказ за изменение и/или допълнение на регистрационен документ на „ТЕОХАРОВИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението