Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-288-0-1/2017 г. по чл. 91 ал. 1 от АПК

Сряда, 12 Юли 2017 14:34

Решение : № 01-ДО-288-0-1 от 11.07.2017 г. за отмяна на Решение за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението