Архив Съобщения обявления

Решение № 01-ДО-288-0/2017 г. за отказ за издаване на разрешение за дейности по отпадъците

Понеделник, 19 Юни 2017 11:51

Решение : № 01-ДО-288-0 от 15.06.2017 г. за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците на „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението