Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-443-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 26 Май 2017 15:18

Решение: № 01-РД-443-0/25.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на ЕТ „ТАНЕВ-НАДЕЖДА-КОСТАДИН ТАНЕВ“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението