Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-442-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Четвъртък, 25 Май 2017 14:30

Решение: № 01-РД-442-0/23.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ЕКО 5 ПЕЛЕТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението