Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-312-1 от 10.05.2017 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Четвъртък, 11 Май 2017 16:20

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-312-0  от 23.07.2014 г. на „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението