Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-440-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Четвъртък, 11 Май 2017 16:10

Решение: № 01-РД-440-0/09.05.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „ПИРИН - ВАТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението