Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-437-0/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 28 Април 2017 13:35

Решение: № 01-РД-437-0/20.04.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „МАСИВ МЕБЕЛ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението