Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-275-1/2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Понеделник, 20 Март 2017 17:55

Решение: № 01-РД-275-1/15.03.2017 г. за отказ за издаване на регистрационен документ на „СЪНИ ТЕРА 2007“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението