Архив Съобщения обявления

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Петък, 11 Ноември 2016 16:27

Решение № 01-РД-423-0/04.11.2016 г. за отказ от регистрация и издаване на регистрационен документ на „ФАБРИКА ХАМЕФА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението