Архив Съобщения обявления

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Вторник, 20 Септември 2016 16:55

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-418-0  от 19.09.2016 г. на „МЕТАЛ УУД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението