Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Геоскал" ООД, с.Дрангово - контролно замерване 2012

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2012 г.

"Геоскал" ООД, с.Дрангово - дърводелски цех. Местоположение: производствено-складова зона

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
70 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – производствено-складова зона