Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Техноууд" ЕАД - контролно замерване 2010

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2010 г.

"Техноууд" ЕАД, гр. Разлог , обекти: Цех за палети и Цех за греди. Цех за врати и прозорци

Местоположение: производствено-складова територия

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
70 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – производствено-складова територия