Съдържание

Посетители

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Шум

"Благоустройствени строежи" ЕАД - контролно замерване 2009

Контролни измервания на нивата на шум, излъчван промишлени обекти през 2009 г.

"Благоустройствени строежи" ЕАД, с. Изгрев, община Благоевград с предмет на дейност производство на асфалтови смеси. Местоположение: промишлена зона в близост до жилищна зона.

Гранични стойности на нивата на шум в мястото на въздействие съгласно Наредба№6/2006 г. dB(A)

Честота на измерване Заключение
60 1 път/година Не е установено нарушение на нивата на шум в мястото на въздействие – жилищна сграда