Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Проекти

Покана за пресконференция

opos2

pp

 

 

 

Проект по Продецура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в пресконференция във връзка с представяне на проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора", одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" на оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013 г.", която ще се проведе на 31.03.2015 г. (вторник) от 10.30 до 12.00 часа, в гр. Благоевград в залата на РИОСВ – Благоевград, намираща се на ул. „Свобода" № 1 (програмата на събитието е приложена).
Основната цел на проекта е постигане на устойчиво управление на следните защитени територии – изключителна държавна собственост - резерват „Соколата", резерват „Конгура", резерват „Али ботуш", резерват „Ореляк" и поддържан резерват „Тъмната гора".

За контакт:
Галина Цветкова, координатор на проекта
тел: 073 88314028; моб. тел.: 0888 199192; електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата на провеждане: 31.03.2015 г.
Място на провеждане: заседателната зала на РИОСВ – Благоевград
Участници: Пресконференцията е предназначена за представители на средствата за масово осведомяване на регионално ниво
Цел на пресконференцията: Да информира широката общественост за стойността на проекта, вкл. европейското и националното съфинансиране в български лева; необходимостта от проекта; цел на проекта; дейности по проекта; очаквани резултати;

П Р О Г Р А М А

10:30 ÷ 11:00 ч. – Регистрация на участниците
11:00 ÷ 11:10 ч. – Откриване
11:10 ÷ 11:40 ч. – Представяне на проекта: цели, дейности по проекта, какво е направено до момента, очаквани резултати
11:40 ÷ 12:00 ч. – Въпроси и коментари на участниците
12.00 - Закриване на пресконференцията.

Проектът е одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.", със Заповед № РД-519/02.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Бенефициент на проекта е Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград със срок на изпълнение до 31.03.2015 г.
Общата стойност на проекта е 519 533,00 лв., от които 441 603,05 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 77 929,95 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на РБ.

 

 

                                   

       МОСВ                           РИОСВ           

 

 

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

 

 

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com