Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Проекти

Актуално! Покана за пресконференция на 26 август 2015 г.

opos2

pp

 

 

 

Проект по Продецура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград има удоволствието да покани Вас и Ваши служители за участие в пресконференция във връзка с представяне на резултатите по проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“ на оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013 г.”, която ще се проведе на 26.08.2015 г. (сряда) от 14.00 ч. до 16.00 ч. в зала „22-ри СЕПТЕМВРИ“ (гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“).
По време на пресконференцията ще бъде излъчен реализирания в рамките на проекта документален филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ“.
Съвременният човек в голяма степен е забравил естествения облик на гората. Документалният филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ” фокусира вниманието върху значимостта на старите гори - както за хората, така и за опазване на биоразнообразието. Нещо повече, да покаже процесите, протичащи в гората и да подчертае сложността на взаимовръзките между живите организми и средата. Филмът е заснет в пет планински резервата в Югозападна България – „Соколата“ (в Малешевска планина), „Конгура“ (в Беласица), „Али ботуш“ (в Славянка), „Ореляк“ (в Пирин) и „Тъмната гора“ (в Родопите).
За контакт:
Галина Цветкова, координатор на проекта
Тел: 073 88314028; моб. тел.: 0888 199192; електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Дата на провеждане: 26.08.2015 г.

Място на провеждане: зала „22-ри СЕПТЕМВРИ“ (гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“)

П Р О Г Р А М А

14:00 ÷ 14:15 часа Регистрация на участниците
14:15 ÷ 14:30 часа Откриване
14:30 ÷ 15:00 часа Представяне на резултатите проект №DIR-5113325-5-94 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“, резерват „Али ботуш“, резерват „Ореляк“ и поддържан резерват „Тъмната гора“
15:00 ÷ 16:00 часа Излъчване на първият документален филм „ЗАБРАВЕНИТЕ ГОРИ“
16:00 часа Закриване на пресконференцията

 

                                  

       МОСВ                           РИОСВ           

          

 

<!--[if !vml]-->

 
 

                                                                           

                                                                                                                                              Европейски съюз

                                                                                                                                              ЕФРР

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-БЛАГОЕВГРАД

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.”

2700, Благоевград, ул. “Свобода” №1, тел. 073/88-314-012, факс: 073/885158, e-mail: blriosv@yahoo.com