Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-05-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-05-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 47754.2.145 по одобрените кадастрална карата и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: Община Сандански

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението