Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-01-П/2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2022 г.

за издадено Решение №ОС-01-П/2022 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изменение в начина на водоснабдяване на предвидена за изграждане вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.310.1673 в местността Орлова чука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: К. Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението