Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-19-П/2021 г.

Вторник, 07 Декември 2021 16:35

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-19-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни (с. Илинденци, с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Горна Крушица и с. Каменица), област Благоевград“

Възложител: Община Струмяни

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението