Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-14-П/2021 г.

Четвъртък, 28 Октомври 2021 15:25

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-14-П/2021 г.

за издадено Решение №ОС-14-П/2021 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62640.39.1 в местността Разкол по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“

Възложител: Ф. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението