Процедури по АПК

Решение № 19-АПК/2020 г.

Понеделник, 14 Септември 2020 13:55

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение „Провеждане на принудителна и санитарна сеч на опасни клони на дървета, разположени в подотдел 416 „д“ и 419 „г“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението