Процедури по АПК

Решение № 7/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Петък, 10 Юли 2020 14:45

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/10.07.2020 г.

РЕШИХ: Поправям поправям очевидна фактическа грешка в Решение №25-ОС/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на автоцентър, търговски и складови помещения, гаражи, офиси и кафе-аперетив в част в размер на 2.500 дка в поземлен имот с номер 019005 с обща площ 4.596 дка в землището на с. Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението