Процедури по АПК

Съобщение за издадено Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка (2)

Понеделник, 08 Януари 2018 12:35

Пълният текст на Решение № 1/05.01.2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БД-76-ПР/2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до Община Петрич- ТУК