Процедури по АПК

08-АПК/2016 г.

Сряда, 30 Март 2016 15:35

РЕШИХ: Прекратявам започналата административна процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 3635/22.10.2015 г за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в имот № 000303 с площ 3,343 дка, землище на с. Букова, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител Н. Я. М. с адрес: xxxxxx.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението