Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда

Приоритетна цел: Предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на атмосферния въздух

Приоритетна цел: Намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на атмосферния въздух

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Приоритетна цел: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.

Прочети още...