Съдържание

Посетители

В момента има 133  гости и няма потребители и в сайта

Приоритети

Приоритетна цел 2017: Ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Приоритетна цел: Ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство.

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Осигуряване на достъпа на обществеността до наличната информация за околната среда

Приоритетна цел: Осигуряване на достъпа на обществеността до наличната информация за околната среда

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Предотвратяване на замърсяването, интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики и осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве от употребата на опасни химични вещества.

Приоритетна цел: Предотвратяване на замърсяването, интегриране на съображенията за опазване на околната среда в секторните политики и осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве от употребата на опасни химични вещества.

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Прилагане на ефективни подходи за опазване на биологичното разнообразие

Приоритетна цел: Прилагане на ефективни подходи за опазване на
биологичното разнообразие

Прочети още...

Приоритетна цел 2017: Подобряване управлението на защитените територии и зони.

Приоритетна цел: Подобряване управлението на защитените територии и зони.

Прочети още...