Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Извлечение от Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността младши експерт "Опазване чистотата на въздуха", дирекция "Контрол на околната среда"

 

Резултатите от проведения изпит чрез решаване на тест за длъжността младши експерт "Опазване чистотата на въздуха", дирекция "Контрол на околната среда"

 

Име, презиме и фамилия

Резултат

1.

Александра Борисова Шкодрева

36 т.

2.

Александра Василева Александрова

44 т.

3.

Андон Георгиев Христов

56 т.

4.

Анелия Георгиева Урумова

56 т.

5.

Георги Ангелов Съботанов

28 т.

6.

Димитър Василев Иванчев

56 т.

7.

Калоян Иванов Стойнев

48 т.

8.

Карамфила Димитрова Петрова

44 т.

9.

Красимир Венчов Цветански

36 т.

10.

Мария Георгиева Митова

48 т.

11.

Надежда Любомирова Влайна

44 т.

12.

Наташа Игнатова Кехайова

56 т.

13.

Спаска Цветкова Димитрова

56 т.

14.

Стефан Симеонов Николов

40 т.

15.

Христина Кирилова Георгиева

48 т.

 

16. Силвия Симеонова Иванова – тестът на кандидата е анулиран, поради изписване на имената извън малкия плик, което е в противоречие на разпоредбата на чл. 26, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и изрично дадените указания от Конкурсната комисия в деня на провеждането на теста.

До следващия етап на конкурсната процедура – интервю не се допуска нито един кандидат съобразно одобрената система за определяне на резултатите, тъй като нито един от кандидатите, явили се на тест, не е постигнал минимален резултат от 60т.

Дата: 25.04.2014 г.