Съдържание

Посетители

В момента има 49  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

РЕЗУЛТАТИ от проведено интервю с кандидатите за длъжността: Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“
в дирекция “Контрол на околната среда”, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

           

І. Списък с резултатите на кандидатите, явили се за провеждане на интервю:

           

Явили се кандидати Резултат от интервю
1. Невена Георгиева Малакова 80,00 т.
2. Илиана Живкова Тодорова 80,00 т.

 

ІІ. Въз основа на резултатите от интервюто,

 

а) Допускат се до участие в крайно класиране следните кандидати, които са получили минимален резултат от интервюто - 70 т.:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки
1. Невена Георгиева Малакова 80,00 т.
2. Илиана Живкова Тодорова 80,00 т.