Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

РЕЗУЛТАТИ от проведено интервю с кандидатите за длъжността: Младши експерт в дирекция “Административни, финансови и правни дейности”

 

І. Списък с резултатите на кандидатите, явили се за провеждане на интервю:

Явили се кандидати Резултат от интервю
1. Десислава Благоева Стоименова 48,35 т.
2. Ирина Методиева Нешева-Гининска 45,00 т.
3. Агнеса Благоева Христова 62,50 т.
4. Илияна Захариева Димитрова 39,15 т.
5. Янка Александрова Янчева-Калпачка 58,35 т.

 

ІІ. Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до участие в крайно класиране следните кандидати, които са получили минимален резултат от интервюто - 52 т.:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки
1. Агнеса Благоева Христова 62,50 т.
2. Янка Александрова Янчева-Калпачка 58,35 т.

 

б) Не се допускат до крайно класиране:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане
1. Десислава Благоева Стоименова резултат по-нисък от 52 т.
2. Ирина Методиева Нешева-Гининска резултат по-нисък от 52 т.
3. Илияна Захариева Димитрова резултат по-нисък от 52 т.