Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Извлечение от Протокол с резултатите от проведен тест с кандидатите за длъжността: Младши експерт
в дирекция “Контрол на околната среда”, направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

           

І. Списък с резултатите на кандидатите, явили се за решаване на тест:

           

Явили се кандидати Брой точки
1. Даниел Цветанов Петров 40 т.
2. Илиана Живкова Тодорова 56 т.
3. Костадина Николова Милушева 32 т.
4. Мария Георгиева Митова 40 т.
5. Невена Георгиева Малакова 60 т.
6. Силвия Симеонова Иванова 44 т.
7. Татяна Иванова Станева 44 т.

 

ІІ. Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили минимален брой точки от теста - 56 т.:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки
1. Невена Георгиева Малакова 60 т.
2. Илиана Живкова Тодорова 56 т.

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 12.04.2016 г. (вторник) от 15:00 часа в сградата на РИОСВ – Благоевград на ул. „Свобода“ № 1, Заседателна зала /намираща се на гърба на сградата/, за провеждане на интервю.

 

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане
1. Даниел Цветанов Петров резултат по-нисък от 56 т.
2. Костадина Николова Милушева резултат по-нисък от 56 т.
3. Мария Георгиева Митова резултат по-нисък от 56 т.
4. Силвия Симеонова Иванова резултат по-нисък от 56 т.
5. Татяна Иванова Станева резултат по-нисък от 56 т.