Съдържание

Посетители

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

Извлечение от Протокол с резултатите от проведен тест за длъжността младши експерт в дирекция “Административни, финансови и правни дейности”

 

І. Списък с резултатите на кандидатите, явили се за решаване на тест:

 

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Брой точки

1.

Агнеса Благоева Христова

56 т.

2.

Десислава Благоева Стоименова

68 т.

3.

Десислава Методиева Сухарева

24 т.

4.

Илияна Захариева Димитрова

56 т.

5.

Ирина Методиева Нешева-Гининска

60 т.

6.

Янка Александрова Янчева-Калпачка

56 т.

7.

Вяра Иванова Соколова

не се явила

 

ІІ. Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили минимален брой точки от теста - 56 т.:

Име, презиме и фамилия на кандидатите

 

Брой точки
1. Десислава Благоева Стоименова 68 т.
2. Ирина Методиева Нешева-Гининска 60 т.
3. Агнеса Благоева Христова 56 т.
4. Илияна Захариева Димитрова 56 т.
5. Янка Александрова Янчева-Калпачка 56 т.

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 12.04.2016 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на РИОСВ – Благоевград на ул. „Свобода“ № 1, Заседателна зала /намираща се на гърба на сградата/, за провеждане на интервю.

б) Не се допуска до интервю:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане
1. Десислава Методиева Сухарева резултат по-нисък от 56 т.