Антикорупция

Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ

Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Благоевград