Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-84-ПР/2008 г.

Четвъртък, 09 Октомври 2008 03:00

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 84 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Рупите 2” на р. Струма, местоположение: землища на с. Старчево и с. Генерал Тодоров, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението