Архив Прекратени процедури

БД-62-П/2018

Понеделник, 26 Ноември 2018 13:48

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-62-П/19.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното пороизводство по оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Хаджидимово“ на р. Места, землища на с. Блатска и гр. Хаджидимово, община Хаджидимово

Възложител:„МЕСТА - 2004“ ООД, ЕИК 101647116

От тук може да изтеглите пълния текст на решението