Архив Прекратени процедури

20-АПК/2018

Вторник, 20 Ноември 2018 15:15

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 20-АПК/15.11.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за инвестиционното предложение „МВЕЦ на р. Бачевска с водохващане на кота 1003,00 м, напорен водопровод с дължина 342,04 м и сградоцентрала на кота 986,20 м в имот № 039002, местност „Грамадите”, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград”

Възложител:ЕТ „МИЛЧО МЕТОХЛИЕВ-ММ-50“, ЕИК: 101108528

От тук може да изтеглите пълния текст на решението